VieCuri Medisch Centrum en huisartsenorganisatie Cohesie zetten ongeschreven regels om in samenwerkingsafspraken

Patiënten die moeten lobbyen voor een afspraak of verwijzing omdat de huisarts zegt dat ze bij het ziekenhuis moeten zijn en vice versa. Dit is een van de frustraties tussen zorgverleners in de regio Noord-Limburg.

Een intensievere samenwerking tussen huisartsenorganisatie Cohesie en het VieCuri Medisch Centrum (MC) moet daar verandering in brengen. De organisaties stelden een samenwerkingsagenda op, die ze op bestuurlijk niveau afstemden. Hierdoor kunnen de organisaties nu voortvarend aan de slag.  

Samenwerking verbeteren

Veel organisaties gebruiken de ORDZ-subsidie om zo veel mogelijk regels te schrappen, maar VieCuri en Cohesie gaan juist regels opstellen. “Aan die regels is veel behoefte”, zegt Wendy van Helden, transmuraal coördinator van Cohesie. “Want ze komen in de plaats van allerlei ongeschreven regels, bijvoorbeeld over wie de hechtingen verwijdert na een ingreepje. Die zijn nergens vastgelegd en hebben we niet met elkaar gedeeld. Dat zorgt voor veel frustraties.” Samen met Aniek Bosgoed is Van Helden voor 16 uur per week aangesteld om de samenwerking tussen huisartsen, het ziekenhuis en andere zorgprofessionals in de regio te verbeteren.

Dagelijkse frustraties

Vooral dagelijkse sores zorgen voor frustraties. “Patiënten die sneller terecht willen bij de specialist krijgen bijvoorbeeld  te horen dat ze eerder gezien kunnen worden als ze de huisarts voor hen laten bellen”, vertelt Eric Cremers, huisarts in Tegelen. “Maar dat is natuurlijk niet efficiënt, als wij ook nog eens moeten bellen.”

Een ander terugkerend discussiepunt is in welke gevallen het oké is horizontaal te verwijzen en wanneer niet. “Het document met landelijke verwijsafspraken medisch-specialistische zorg, wat onlangs werd gepubliceerd, heeft dat deels opgelost. Maar er blijft een grijs gebied waarover we regionaal afspraken moeten maken”, zegt Bosgoed, transmuraal coördinator bij VieCuri.

“Al die signalen hebben we de afgelopen tijd bij onze collega’s verzameld en geprioriteerd”, gaat Bosgoed verder. “Samen met Wendy heb ik nu de tijd gekregen om hiermee aan de slag te gaan, zodat we met alle betrokkenen constructieve afspraken kunnen maken, ook op financieel vlak. Daar kunnen onze zorgverleners straks iedere dag weer op terugvallen.”

“Er blijft een grijs gebied waarover we regionaal afspraken moeten maken”

Patiëntenbelang centraal

“Die afspraken gaan ook voor duidelijkheid voor de patiënt zorgen”, vult Van Helden aan. “Die is nu vaak de dupe omdat-ie van het kastje naar de muur wordt gestuurd, bijvoorbeeld omdat het niet duidelijk is bij wie hij moet zijn voor herhaalmedicatie.”

“Ik kan me daarom goed voorstellen dat we de patiënt, naast alle professionals, ook betrekken bij het maken van de nieuwe afspraken”, zegt Cremers. “Die moet daar ook een stem in hebben.”

Intensievere samenwerking in de regio

“De samenwerking tussen VieCuri en Cohesie bestaat al langer”, vult Coby Kovács aan, coördinator MCC. “In 2016 hebben we een medisch coördinerend centrum (MCC) opgezet, om de samenwerking binnen de regio te versterken. Dat heeft al veel opgeleverd, maar de dagelijkse frustraties bleven bestaan. Daarom hebben we samen een samenwerkingsagenda opgesteld op drie pijlers: verbeteren, innoveren en implementeren. Die samenwerkingsagenda is bestuurlijk afgestemd, waardoor we nu de vrijheid hebben om binnen die pijlers aan de slag te gaan op de punten waar de meeste behoefte aan is. Dat helpt ons heel erg om stappen te zetten. We raden dit andere organisaties dus ook aan als aanpak.”

Meer weten

We blijven dit ontregelproject volgen, dus hou ordz.nl in de gaten voor updates. Nu al meer weten? Neem dan contact op met info@mccpxzorg.nl.