VieCuri Medisch Centrum en huisartsenorganisatie Cohesie: van samenwerkingsagenda naar concrete Regionale Transmurale Afspraken (RTA’s)

Te veel belletjes tussen het ziekenhuis en de huisartsenpraktijk, onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor een verwijzing of wie een ingreepje uit moet voeren. Dat was de aanleiding voor huisartsenorganisatie Cohesie en ziekenhuis VieCuri om de handen ineen te slaan. Met als inzet: een betere samenwerking tussen de eerste- en tweedelijnszorg in Noord-Limburg. Met hulp van de ORDZ-subsidie stelden beide organisaties hier een ‘transmuraal coördinator’ voor 16 uur per week voor aan.  

“De samenwerkingsagenda tussen VieCuri Medisch Centrum en Cohesie is echt onze basis”, vertelt Coby Kovács, coördinator van het Medisch Coördinerend Centrum (MCC) in Noord-Limburg. “Die agenda is bestuurlijk afgestemd en geeft ons het mandaat om daadwerkelijk aan de slag te gaan.” “Die agenda was ook ons startpunt”, vult transmuraal coördinator Aniek Bosgoed aan. “In de eerste fase hebben we die vertaald naar concrete doelen. Daarvoor gingen we in gesprek met zorgverleners uit beide organisaties om op te halen waar ze behoefte aan hebben. In de samenwerking tussen huisartsen en cardiologen stond het afspraken maken over de ECG-beoordeling daarbij met stip op 1.”

ECG-beoordeling via Digitaal Advies Consult

 “Huisartsen ervaarden dat het lang kon duren voordat de cardioloog naar een ECG had gekeken”, zegt transmuraal coördinator Wendy van Helden. “En cardiologen in het ziekenhuis gaven aan dat ze tijdens hun werk gestoord werden door een telefoontje voor een ECG-beoordeling. We wilden daar dus een efficiënte en veilige digitale oplossing voor vinden, die voor beide partijen goed werkbaar is. Die hebben we nu gevonden in het Digitaal Advies Consult. We hebben gebruikgemaakt van bestaande digitale routes, zoals ZorgDomein en Edifact. De werkwijze hiervoor hebben we vastgelegd in een Regionale Transmurale Afspraak (RTA). En daarnaast  ook alle ‘randzaken’ goed vastgelegd, zoals wat het financieel voor beide organisaties betekent.”

Communicatie en de juiste termen

“Vervolgens is het belangrijk om die nieuwe werkwijze ook tot in de poriën van beide organisaties te krijgen”, legt Aniek uit. “Daarvoor is communicatie heel belangrijk. We merken dat het daarbij helpt dat Wendy en ik beide organisaties op ons duimpje kennen, en de taal van de zorgprofessionals spreken. Soms kun je met één andere term al het verschil maken. Een term als ‘waarnemer’ is bijvoorbeeld veel breder dan een huisarts die één middag in een praktijk komt helpen. Je kunt alle waarnemers dus ook niet op één hoop gooien.

“En die nauwkeurigheid moeten we ook in onze patiëntcommunicatie doorvoeren”, zegt Wendy. “Begrippen als SEH, spoedpost of HAP hebben voor veel patiënten dezelfde betekenis, maar voor medewerkers van de verschillende organisaties niet. Dus is het belangrijk dat wij in onze folders en ander communicatie duidelijk maken waar we het precies over hebben. Dat scheelt baliemedewerkers en (dokters)assistentes veel telefoontjes van patiënten met vragen.”

Wederzijds begrip

“Daarnaast gaan we een ontmoetingsmoment organiseren voor zorgprofessionals uit onze twee organisaties”, zegt Wendy. “We willen dan elkaars werkprocessen doornemen. We denken dat meer inzicht daarin namelijk voor meer begrip zorgt en ook frustraties wegneemt. We willen die bijeenkomst koppelen aan de landelijke verwijsafspraken. Die afspraken staan nu zwart op wit, maar wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk? En voor de reis die de patiënt doorloopt? We ontvangen signalen vanuit onze organisaties dat er toch nog grijze gebieden zijn en dat toch nog niet altijd duidelijk is of iets bij de eerste of tweede lijn ligt. Daar moeten we samen regionale aanvullende afspraken voor maken.”

“We vinden het heel belangrijk dat niet alleen medisch specialisten en huisartsen bij dit ontmoetingsmoment aansluiten, maar bijvoorbeeld ook doktersassistenten, poli-assistenten en verpleegkundigen”, zegt Aniek. “Want iedereen is een onderdeel van de reis die de patiënt doormaakt. Als al die zorgprofessionals elkaars werkproces willen leren kennen, verder willen kijken dan hun eigen spreekkamer, dan denk ik dat we veel efficiënter gaan werken. Die winst moeten we echt op de werkvloer behalen.”

“We denken dat meer inzicht in elkaars werkprocessen ook voor meer begrip zorgt.”

Meer weten

  • Meer weten over ORDZ? Stel tijdens het ontregelspreekuur al je vragen.