[Ont]Regel de Zorg gaat verder

Meer tijd voor zorg en meer werkplezier.

“Zorgwerknemers moeten zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan het bieden van zorg. Onnodige regels staan dit nog vaak in de weg. Deze papieren toren die we met zijn allen hebben opgebouwd laat zich alleen niet zomaar afbreken. Maar het programma [Ont]Regel de Zorg laat zien dat het wel kan en direct een positief effect heeft op de werkervaring. Met het vervolg van dit programma zetten we weer een volgende stap naar minder regeldruk, meer tijd voor zorg en meer werkplezier.” 

Conny Helder - Minister van Langdurige Zorg en Sport

Conny Helder

Vervolgprogramma [Ont]Regel de Zorg

Het programma wordt voortgezet langs vier actielijnen:

  1. Voorkomen administratieve lasten bij nieuw beleid en wet- en regelgeving
  2. Landelijke maatregelen zoals het uniformeren van inkoop- en verantwoordingseis
  3. Lokale aanpak: vermindering van regeldruk binnen zorginstellingen
  4. Laagdrempelig loket voor vragen, signalen en knelpunten

Wil je hierover meer weten? Bekijk dan de infographic of de kamerbrief die minister Conny Helder in juni naar de Tweede Kamer stuurde. 

Inforgraphic vervolgprogramma ORDZ

Subsidieregeling [Ont]regelprojecten zorgaanbieders

Zorgaanbieders kunnen tussen 1 t/m 30 september 2022 subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op het schrappen, veranderen, vereenvoudigen of verduidelijken van administratieve processen in de eigen zorgorganisatie.

Vanuit het ministerie van VWS delen we de goede voorbeelden en geleerde lessen die hieruit voortkomen. Zo willen we andere zorgverleners inspireren, inzicht geven en vooral stimuleren om ook te starten met het verlagen van regeldruk binnen de eigen organisatie. 

Vraag nu de subsidie aan via: dus-i.nl.

Subsidieregeling voor verminderen lokale regeldruk in de zorg geopend
Beeld: ©VWS / ORDZ

Ga aan de slag met ontregelen

Met deze tips en tools kun jij vandaag de eerste stap maken naar 'meer tijd en plezier door minder papier':

  • In de toolbox van ORDZ vind je methodieken en handvatten die je kunt gebruiken bij ontregelen
  • De ontregelblik van Vilans heeft een aanpak ontwikkeld voor in de langdurige zorg
  • Ken je het rapport van de Ontregelbus die tot eind 2021 door het land reed met als doel om een lokale ontregelbeweging op gang te brengen?  Alle lessons learned en resultaten zijn mooi samengebracht in de Eindrapportage ontregelbus 

Hoe zit het ook alweer?

In de afgelopen jaren is al veel ontregeld. Benieuwd naar welke administratie niet meer verplicht of eenvoudiger is gemaakt?

Je vindt ze op ordz.nl per sector onder 'Ontregeld'. 

Ook op onze LinkedIn-pagina publiceren we regelmatig verouderde protocollen, richtlijnen of regelgeving, dus volg ons!

Werkbezoek aan zorginstelling Amarant

Op 29 augustus j.l bracht minister voor langdurige zorg en sport, Conny Helder een werkbezoek aan innovatiecentrum Imagine van zorginstelling Amarant.

Tijdens dit werkbezoek vertelde medewerkers van Amarant niet alleen over hun ontregelaanpak, ook de ontregelknelpunten kwamen voorbij.  Nieuwsgierig naar de ontregelaanpak van Amarant? Je leest er meer over op onze website.

Minister Conny Helder op werkbezoek bij Amarant
Beeld: ©Amarant

"Luister naar de feedback van patiënten en cliënten"

Naomi Vervaart leeft sinds haar geboorte met een progressieve lichamelijke beperking. Daarom heeft ze hulp nodig om zelfstandig te kunnen wonen. Ze neemt ons mee in hoe het is om die hulp te organiseren.

Naomi Vervaart
Beeld: ©ORDZ

Agenda

  • Vrijdag 14 okt | 09:00 - 17:00 uur | Veenendaal | Zorgvisie congres - Grip op Regeldruk
  • Maandag 3 okt | 12:00 - 16:00 uur | Utrecht | Vilans bijeenkomst 'Blik op Ontregelen | Aanmelden via Bijeenkomst 'Blik op Ontregelen' (vilans.nl)
  • Iedere maandag | 16:00 - 17:00 uur | Ontregelspreekuur | Bel naar 070 - 340 7007

Interessant om terug te kijken: