Begin- en eindmeting voor fysiotherapeuten vereenvoudigd

In de nieuwe Richtlijn fysiotherapeutische dossiervoering 2019 van de KNGF wordt de begin- en eindmeting voor fysiotherapeuten vereenvoudigd. Ook wordt de verplichting geschrapt om deze altijd te doen. In de nieuwe richtlijn is bepaald dat fysiotherapeuten alleen een nulmeting doen waar dat mogelijk is en relevant voor het klinisch redeneren. De eindmeting hoeft de fysiotherapeut alleen te doen als de patiënt aanwezig is.

De nieuwe richtlijn treedt in werking per 1 januari 2020. Hiermee is actiepunt 11 Begin- en eindmeting in EPD eenvoudiger en niet altijd verplicht uit het sectorplan voor de paramedische zorg afgerond. Dit actiepunt kwam naar voren in schrapsessies met fysiotherapeuten. In de huidige situatie levert de verplichting om een eindmeting te doen bijvoorbeeld administratieve lasten op wanneer de patiënt niet aanwezig is, zoals wanneer de patiënt de afspraak heeft afgezegd of niet komt opdagen. Door de nieuwe situatie is een eindmeting in dergelijke gevallen niet meer verplicht.