Experimenteren met anders verantwoorden

De NZa vraagt aanbieders in de langdurige GGZ, verpleging en verzorging om deel te nemen aan het experiment met betrekking tot een andere manier van verantwoorden van de geleverde zorg in de Wet langdurige Zorg. 

Meer informatie en aanmelden

Wil je hierover meer weten ? Lees het nieuwsbericht 'Minder administratieve lasten door nieuw experiment' dat de NZa hierover schreef.