Huisartsen

Huisartsen zijn al lang bezig om de regeldruk die zij ervaren, fors te verminderen. Als voorlopers startten zij in 2015 met het initiatief Het Roer Moet Om (HRMO), waarbij huisartsen, huisartsenorganisaties, toezichthouders, zorgverzekeraars en de minister concrete knelpunten aanpakten en een groot deel aan maatregelen realiseerden.

Acties tegen regeldruk

Ondanks duidelijke stappen geven huisartsen aan nog steeds veel regeldruk te ervaren. Dit komt deels voort uit een onvolledige implementatie van eerder genomen maatregelen. Er zijn echter ook nog niet-opgeloste knelpunten. Onderstaande acties, opgesteld door LHV, InEen, VPHuisartsen, ZN, de NZa en VWS, richten zich op een aantoonbare vermindering van de ervaren regeldruk bij zorgprofessionals in de huisartsenzorg. Deze komen onder meer voort uit de ‘Schrappunten’ die begin 2018 tijdens schrap- en verbetersessies werden geformuleerd.

Stel uw vraag

Hebt u een vraag over geschrapte of te schrappen regels? Merkt u in de praktijk dat geschrapte regels toch nog worden opgelegd of nageleefd? Ook voor vragen en opmerkingen over het actieplan van VWS kunt u hier terecht.

Stuur uw bericht

Mede mogelijk gemaakt door: