Minder zorgaanbieders verplicht tot accountantscontrole en bestuursverslag

Zorgaanbieders, jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis-organisaties worden onder andere ingedeeld op basis van hun balanstotaal en netto-omzet. Deze indeling bepaalt welke mate van maatschappelijke verantwoording aanbieders moeten afleggen over de besteding van collectieve middelen en hun (financiële) bedrijfsvoering.

Lees meer op:  Minder zorgaanbieders verplicht tot accountantscontrole en bestuursverslag | Nieuwsbericht | Jaarverantwoording zorg