Ontregelnieuws Thema Editie 'Verhalen uit de praktijk'

Het doel van het programma (Ont)Regel de Zorg is het merkbaar verminderen van de regeldruk die zorgverleners en patiënten/cliënten ervaren. Die regeldruk is deels het gevolg van landelijk geldende verplichtingen, regelgeving en afspraken. Maar voor een deel komt deze voort uit werkwijzen en regels die op het niveau van een individuele zorginstelling bedacht zijn. Daarmee ligt het ook binnen de invloedssfeer van de instelling, de bestuurder of de zorgverlener om er iets aan te doen.

In deze Thema Editie zetten we een aantal inspirerende voorbeelden daarvan in het zonnetje. Voorbeelden die laten zien dat het ook anders kan en hoe je dat dan doet. Kent u een goed voorbeeld dat hier nog niet bij staat? Of heeft u een vraag over een van de voorbeelden, of een andere vraag of opmerking over regeldruk in de zorg? Dan kunt u die sturen naar aanpakregeldruk@minvws.nl

Ontregelen in het Spaarne Gasthuis

In het Spaarne Gasthuis wordt er hard gewerkt om de zorg te ontregelen. Ze hebben vanuit hun project (Ont)Regel het Spaarne Gasthuis al meerdere onderwerpen succesvol opgepakt.

Eén van de goede voorbeelden gaat over het nazorg proces in het Spaarne Gasthuis. Het ontregelen hiervan resulteerde in een betere samenwerking, verkorte ligduur van de patiënt en tientallen telefoontjes minder per dag. Bekijk de video over het ontregelen in het Spaarne Gasthuis op de pagina Ontregelvoorbeelden in de medisch specialistische zorg.

Ontregelen bij BetuweZorg

Voor BetuweZorg, een thuiszorgorganisatie in Culemborg, is het van belang dat er meer tijd wordt besteed aan cliënten en minder aan allerlei andere zaken. Zowel voor de cliënten zelf als voor hun medewerkers. Om regeldruk te verminderen heeft BetuweZorg al meerdere sessies gedaan met het team van de Ontregelbus. ‘Een mooi ontregelvoorbeeld is de Elektronische Toedienregistratie (ETDR)’, vertelt Steven van Wijk, Zorgmanager bij BetuweZorg, ‘Dit zijn digitale aftekenlijsten voor medicatie die de apotheek invoert. Zorgmedewerkers kunnen dit direct inzien, ook bij wijzigingen in de medicatie van een cliënt. Ze kunnen dit nu digitaal aftekenen en bestellen. Ook een punt dat uit een Ontregelbus sessie sterk naar voren is gekomen en nu met een hogere prioriteit is aangepakt’.

Lees het hele verhaal.

Ontregelen in de wijkverpleging: van vijfminutenregistratie naar ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’

Het afschaffen van de vijfminutenregistratie binnen de Wijkverpleging is één van de actiepunten in het programma (Ont)Regel de Zorg. Het doel is om de administratieve lasten rondom tijdregistratie te verminderen. Om dit doel te bereiken worden zorgaanbieders, die de minutenregistratie nog gebruiken en geen gebruik maken van een regelarme manier van tijdregistratie, gestimuleerd om gebruik te maken van de alternatieve registratiestandaard ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’ (z=p=r,t). De aanpak hierbij kan per organisatie verschillen.

Bent u benieuwd hoe andere organisaties dit hebben aangepakt? Inspirerende verhalen van organisaties die hiermee al aan de slag zijn gegaan hebben we op een rijtje gezet.

De Merwelanden:

De Merwelanden is een woon- en zorgcentrum in de Dordtse wijk de Merwedepolder. Zij hebben een aantal lessen geleerd bij het overstappen van de vijfminutenregistratie naar z=p=r,t die ze graag meegeven aan collega’s. Twee lessen zijn:

  • Denk niet dat het overstappen zomaar gaat; het afstappen van de vijfminutenregistratie is niet een kwestie van het omzetten van techniek. Het is een cultuurverandering en om de cultuur te veranderen is scholing en coaching een must.
  • Wijkverpleegkundigen ervaren in de eerste fase misschien nog niet dat de regeldruk minder wordt, omdat het in het begin nog veel tijd en energie kost om met de alternatieve registratiestandaard te leren werken. Wat wel direct gezien wordt, is de waarde van de andere benadering, je bent niet meer met tijd bezig, maar met de cliënt!

Benieuwd naar de andere lessen die de Merwelanden u wil meegeven? Lees het hele verhaal.

De Merwelanden: de ervaring van een wijkverpleegkundige

Wijkverpleegkundige Afra Rinsum werkt al 2,5 jaar bij De Merwelanden. Zij heeft de hele verandering van minutenregistratie naar z=p=r,t meegemaakt. Afra kijkt heel positief terug op dit proces. Het meenemen van de verpleegkundigen en verzorgenden ziet Afra als dé randvoorwaarde voor succes. ‘Ik merk een heel groot verschil. Voorheen toen we nog met de vijfminutenregistratie zaten, werkten we met pasjes. Zodra je bij de cliënt binnen kwam, klokte je in met je pasje. En als je weg ging, klokte je uit. Dat was een heel gedoe en zorgde voor veel administratieve lasten’.

Lees het hele verhaal.

Quarijn:

QuaRijn is per 1 mei 2020 gestart met het gebruik van z=p=r,t. Twee lessen die zij graag meegeven aan collega’s die z=p=r,t in hun organisatie willen invoeren zijn:

  • Pak het overstappen aan met gedegen verandermanagement om ervoor te zorgen dat er een heel andere manier van denken in heel de organisatie wordt geïntroduceerd. Zorg er daarom voor dat er een brede projectgroep wordt betrokken waarin alle benodigde expertise vertegenwoordigd is.
  • Maak gebruik van de beschikbare tools. De handreiking ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’ geeft veel praktische ondersteuning. Daarmee moeten organisaties hun eigen weg vinden en bepalen op welke manier z=p=r,t goed neergezet kan worden in de eigen organisatie.

Benieuwd naar de andere lessen die QuaRijn u wil meegeven? Lees het hele verhaal.

Gepast gebruik in de geestelijke gezondheidszorg

In april 2019 heeft de Taskforce Gepast gebruik in de GGZ een advies uitgebracht. In het rapport van de taskforce is precies omschreven wat zorgverleners moeten registreren en hoe instellingen zich kunnen verantwoorden over gepast gebruik aan zorgverzekeraars.

Deze registratie-eisen beperken zich tot wat noodzakelijk is voor het leveren van goede zorg aan de patiënt, terwijl over- en onderbehandeling effectief wordt voorkomen. Maar hoe ziet dat eruit in de praktijk?

“Van te voren duidelijkheid over bijvoorbeeld de inhoud en duur van de behandeling, daar zijn alle betrokkenen bij gebaat. Maar dat klinkt makkelijker dan het is.” Onder andere GGZ Breburg en zorgverzekeraar CZ zijn hier goed mee bezig. In de video leggen ze uit hoe het werkt.

Bekijk de video over Advies gepast gebruik op de sectorpagina Curatieve zorg.

Pilot TOP in het Parkhuis

Het Parkhuis is een zorgorganisatie voor langdurige zorg in de regio Dordrecht waar kwaliteit van leven voorop staat. De missie van Het Parkhuis is om cliënten en hun naasten te ondersteunen op hartverwarmende en bekwame wijze in hun leven met dementie (ook op jonge leeftijd), Korsakov en (geronto)psychiatrische problemen.

Marrie Cornelisse is Zorgmanager bij Het Parkhuis en verantwoordelijk voor twee locaties. Lisette Jansen is Senior Beleidsmedewerker bij Het Parkhuis. Zij zijn de trekkers van de pilot TOP. TOP is een multidisciplinaire werkgroep die staat voor ‘Terugdringen Onnodige Procedures/Protocollen’.

Lees hoe zij het terugdringen van administratieve lasten aanpakken binnen Parkhuis.

Schrappen in tijden van corona

Sinds 2019 reist speciaal adviseur Rita Verdonk door het land om samen met professionals en bestuurders van instellingen en gemeenten onnodige regels en administratie te schrappen. Helaas heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat een deel van de schrapsessies tot een later moment zijn uitgesteld. Gelukkig zijn er genoeg mooie voorbeelden van organisaties die zelf aan de slag zijn (gegaan) om slimmer en met minder bureaucratie zorg te verlenen.

Een van deze goede voorbeelden is van Jeroen Regtuijt, bestuurder van de Drentse jeugdhulporganisatie Yorneo. Nog voor de coronacrisis stond de wens van Yorneo om gebruik te maken van blended care al hoog op de agenda: beeldbellen waar het kan en face-to-face waar het moet. Met de crisis is deze nieuwe manier van werken razendsnel – en met succes – ingevoerd in de zorgorganisatie. Zelfs nu ‘live’ contact weer mogelijk is, zijn de ervaringen die opgedaan zijn met blended care zo positief dat hieraan wordt vastgehouden.

Benieuwd hoe ze bij Yorneo te werk zijn gegaan? U leest het op de pagina met goede ontregelvoorbeelden binnen het Sociaal domein.

Heeft u zelf een goed voorbeeld van lokaal ontregelen in het sociaal domein dat u graag wilt delen? Mail het naar aanpakregeldruk@minvws.nl

Ontregelen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) heeft het verminderen van regeldruk op de agenda staan, met als resultaat twee inspirerende ontregelvoorbeelden. Zij hebben ten eerste de modified Ranking Scale (mRS) afgeschaft. De mRS is een vragenlijst voor CVA-patiënten die na ontslag naar huis gaan en is onderdeel van de DICA-registratie voor CVA-zorg. Ook is het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) gestopt met het in het elektronisch patiëntendossier (epd) registreren van infuusnaalden die kortdurend gebruikt werden.

Wilt u weten hoe zij dit hebben aangepakt en wat het heeft opgeleverd? Lees er alles over op de pagina Ontregelvoorbeelden in de medisch specialistische zorg.

Beeld: ©JBZ

Alles wat u nodig heeft om zelf te ontregelen

Hoe start u met het schrappen van onnodige regels? Hoe brengt u het ontregelen binnen uw zorgorganisatie op gang? Ontdek de hulpmiddelen en tools om zelf te ontregelen binnen uw eigen organisatie.

Wordt u ook gek van al die vinklijstjes of het invullen van checklists? Zijn ze wel verplicht of zijn de vinklijstjes enthousiast ontstaan, maar eigenlijk niet nodig? (Ont)Regel de Zorg heeft een Instructiekaart - Eerste hulp bij ontregelen ontwikkeld die organisaties helpt met ontregelen. Ga aan de slag met uw team en/of afdeling. Bedenk welke regels u wilt afschaffen omdat ze niet nodig zijn. Óf regels die wel moeten blijven bestaan, maar die u eenvoudiger kunt maken.

Wilt u andere ondersteuning bij het ontregelen? Lees wat de Ontregelbus voor u kan betekenen. Maak ook kennis met organisaties die u voorgingen in ontregelen en lees hun verhaal uit de praktijk.

Neem voor alle ontregelhulp snel een kijkje op de pagina ‘Zelf aan de slag’  en laat u op ideeën brengen. Of neem contact met ons op als u vragen heeft over zelf ontregelen.

Abonneren op Ontregelnieuws

Ontdek wat er speelt en abonneert u zich op Ontregelnieuws. Ieder kwartaal houden wij u graag op de hoogte van alles op het gebied van (Ont)Regel de Zorg. Zodra de volgende editie verstuurd wordt, ontvangt u deze in uw mailbox.

Direct abonneren