Ontregelnieuws - Najaarseditie 2019

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is het programma ‘(Ont)Regel de Zorg’ gestart met als doel om voor zorgprofessionals en voor patiënten en cliënten de regeldruk merkbaar te verminderen. Minder regels dragen bij aan meer werkplezier en meer tijd voor de patiënt. Ontdek wat er nu speelt in deze allereerste najaarseditie van Ontregelnieuws!

Vragen? Mail naar aanpakregeldruk@minvws.nl

De Zeven met... Guido Zonneveld

Regeldruk? Administratieve lasten? Hoe zit het nu echt? 7 vragen waarop zorgprofessionals antwoord geven. Hoe ervaren zij regeldruk? We kijken mee in hun dagelijkse werkpraktijk.

Deze keer vertelt Guido Zonneveld, behandelaar bij het Jellinek Outreachend Team, over zijn ervaringen met regeldruk. Lees het volledige interview.

Bewindspersonen VWS brengen voortgangsbrief (Ont)Regel de Zorg uit

De ministers en staatssecretaris van VWS hebben op vrijdag 4 oktober de eerste voortgangsbrief over het programma (Ont)Regel de Zorg naar de Tweede Kamer gestuurd. In de brief geven zij aan dat in de afgelopen periode veel voor elkaar is gekregen, maar dat zorgverleners daar in hun dagelijkse praktijk nog niet genoeg van merken. Wel zijn er allerlei goede voorbeelden die illustreren dat het wel degelijk kan: meer tijd voor zorg en meer werkplezier door minder regeldruk. Lees het volledige artikel.

Resultaten eerste meting merkbaarheidsscan

De ervaringen van zorgverleners en van patiënten/cliënten staan centraal in het programma (Ont)Regel de Zorg. Ze zijn cruciaal om het effect van de maatregelen in het programma te beoordelen. Om die ervaringen in kaart te brengen heeft KPMG de afgelopen periode onder zo’n 4.500 zorgverleners metingen gedaan: de merkbaarheidsscan. Van deze eerste metingen is nu een rapportage beschikbaar. Lees het volledige artikel.

De Ontregelbus gaat rijden!

Vanaf dit najaar gaat de Ontregelbus op tournee door Nederland, om enthousiaste zorginstellingen te ondersteunen bij het ontrafelen, ontregelen en ontknopen van eigen interne regels. Met de komst van de Ontregelbus start voor de instelling een traject van ongeveer vijf maanden. In drie sessies worden zorgverleners ondersteund om concreet aan de slag te gaan met interne regeldruk. Tussen de sessies door gaat de instelling zelf, onder begeleiding van de externe Ontregelcoach, verder met het terugdringen van de interne regels waar de werkvloer de meeste regeldruk ervaart.

De Ontregelbus wordt kosteloos aangeboden door het Ministerie van VWS. Zorginstellingen die actief zijn in de huisartsenzorg, farmacie, paramedische zorg, curatieve GGZ, wijkverpleging, verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg of de medisch specialistische zorg kunnen zich hiervoor aanmelden. De uiterlijke datum om van start te gaan is januari 2020.

Komt de Ontregelbus binnenkort ook bij uw zorginstelling langs? Er zijn al instellingen die zich hebben aangemeld, maar er is binnen bepaalde sectoren nog plek. Kijk voor meer informatie over de Ontregelbus of om uw zorginstelling aan te melden op ordz.nl!

Gerlach Cerfontaine speciaal adviseur medisch specialistische zorg

Het ministerie van VWS, NVZ en NFU hebben Gerlach Cerfontaine per 1 september 2019 benoemd tot speciaal adviseur regeldruk voor de medisch specialistische zorg. Onder de vlag van het programma (Ont)regel de Zorg gaat hij zich richten op het verminderen van de administratieve lasten die artsen en verpleegkundigen in ziekenhuizen ervaren. Lees meer over zijn benoeming op ordz.nl

Recent geschrapt of ontregeld

Deel uw gedachten over OntRegel de Zorg met ons

Wij willen graag weten van u als zorgprofessional hoe u regeldruk in uw dagelijkse praktijk ervaart en wat er anders of beter kan! Via het contactformulier op ordz.nl kunt u ons laten weten hoe u over Ontregel de Zorg denkt. Al uw opmerkingen, vragen, suggesties en ideeën zijn welkom!

Direct naar het Contactformulier

In 't nieuws

Congres Horizontaal Toezicht ggz
Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft dinsdagochtend 1 oktober het congres Horizontaal Toezicht ggz geopend. Horizontaal Toezicht is de samenwerking tussen de zorgverzekeraars en zorgaanbieders die steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie in handelen. Het richt zich op een gezamenlijke inspanning om de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant te borgen. Horizontaal toezicht leidt tot een minder zware controlelast, beter inzicht in de werkprocessen, zo laag mogelijke administratieve lasten, een betere arbeidsmarkt en voor de cliënten beter inzicht in de zorguitgaven.

Opbrengsten schrapsessies over pgb
In het voorjaar van 2019 hebben in opdracht van het ministerie van VWS enkele schrapsessies plaatsgevonden over het pgb waaraan (vertegenwoordigers van) budgethouders en ketenpartners deelnamen. In aanvulling hierop hielden de verenigingen van budgethouders, Per Saldo en Naar keuze in de zomer van 2019 een eigen schrapsessie. Dit samen heeft geleid tot een groot aantal schrap- en verbeterwensen.

Minder administratieve lasten voor paramedici
Dinsdagavond 17 september 2019 dachten ruim twintig paramedische zorgverleners, huidtherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en diëtisten na over het verminderen van onnodige administratieve taken van paramedici. Het resultaat van de avond: een agenda met tien administratieve knelpunten die zullen worden uitgewerkt.

Minder regels voor mantelzorg
Op donderdag 12 september 2019 heeft minister Hugo de Jonge de schrapkaart over mantelzorg ontvangen uit handen van Liesbeth Hoogendijk, directeur van de landelijke koepel voor mantelzorgers, MantelzorgNL en sprekende mantelzorger Annette Stekelenburg. Op de schrapkaart staan acties en regels voor mantelzorgers, die overbodig zijn of eenvoudiger kunnen.

Tweede landelijke schrapdag jeugdzorg
Woensdag 4 september 2019 heeft minister Hugo de Jonge, samen met Maaike van der Aar (Landelijk bestuurder FNV Jeugdzorg) en speciaal adviseur Rita Verdonk, het startschot gegeven voor de tweede landelijke schrapdag voor de jeugdzorg. Minister de Jonge sprak ook met medewerkers en bestuurders van Stichting Jeugdhulp Friesland en wethouders van verschillende gemeenten over het schrappen van onnodige regels.

Meer nieuws

Abonneren op Ontregelnieuws

Ontdek wat er speelt en abonneert u zich op Ontregelnieuws. Ieder kwartaal houden wij u graag op de hoogte van alles op het gebied van Ontregel de Zorg. Zodra de volgende editie verstuurd wordt, ontvangt u deze in uw mailbox.

Ontregelnieuws