Ontregelnieuws - Lente Editie 2021

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is het programma (Ont)Regel de Zorg gestart met als doel om voor zorgprofessionals en voor patiënten en cliënten de regeldruk merkbaar te verminderen. Minder regels dragen bij aan meer werkplezier en meer tijd voor de patiënt. Ontdek wat er nu speelt in deze Lente Editie van Ontregelnieuws!

Vragen? Mail naar aanpakregeldruk@minvws.nl

INTERVIEW: Jan Pieter Meijer over het belang van het veranderen van de cultuur

In ‘De Zeven met’ vertellen zorgprofessionals over hun ervaringen met regeldruk in de praktijk. Jan Pieter Meijer werkt als crisisinterventor bij Jeugdbescherming Gelderland en geeft aan dat dit van groot belang is.

Meijer: “Laatst hadden we uitgerekend dat ongeveer 18 procent van onze tijd verloren gaat aan regeldruk. Dan heb ik het onder meer over plaatsingsproblemen, financieringsproblemen en vervoersproblemen. Kortom, bureaucratie en gedoe tussen organisaties en/of gemeenten onderling. Natuurlijk gaat dit ten koste van een stukje werkplezier. Maar het verminderen van regeldruk is vooral van belang voor het kind en het gezin. Het gaat erom dat onze zorgprofessionals deze tijd kunnen besteden aan het kind.

Als ik vanuit een crisissituatie een analyse maak en mensen hoop en verwachtingen geef, dan is het fijn als dit ook snel geregeld kan worden. Regels en constructies dragen hier niet altijd aan bij. Hier valt nog heel wat winst te behalen.”

Lees het hele interview met Jan Pieter Meijer

INTERVIEW: Robbert Keppel over het belang van ontregelen

Robbert Keppel is huisarts bij huisartsenpraktijk Maarn-Maarsbergen. Hij spant zich in voor het ontregelen van de zorg, omdat hij het zeer belangrijk vindt dat de regeldruk vermindert. “Regeldruk verminderen = werkplezier verhogen. Het is frustrerend hoeveel regeldruk er blijft bestaan in de zorg. Ik weet uiteraard het allermeest van de eerstelijns problematiek, maar spreek veel medehulpverleners in andere takken van de zorg: het loopt de spuigaten uit. Laatst had ik een chirurg aan de lijn die dezelfde frustraties deelde, grappig genoeg vonden wij elkaar juist in die gedeelde vijand. Hoe mooi zou het zijn als veel (onzinnige) regels ook daadwerkelijk op de praktijkvloer niet meer nodig hoeven te zijn?”

Lees het interview met Robbert Keppel

Vijfminutenregistratie verder verminderd, maar nog meer winst te behalen

Uit een recente enquête van de NZa onder zorgaanbieders en zorgverleners in de wijkverpleging blijkt dat de tijdrovende vijfminutenregistratie in steeds minder organisaties gebruikt wordt. En dat in steeds méér organisaties gewerkt wordt met de alternatieve registratiestandaard ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’ (z=p=r,t). Ook toont de enquête aan dat zorgverleners de minste administratieve lasten ervaren als z=p=r,t goed gebruikt wordt. Alle resultaten uit de enquête zijn weergegeven op de informatiekaart Tijdregistratie Wijkverpleging.

Goed gebruik van z=p=r,t is cruciaal voor het verder terugdringen van de administratieve lasten rondom tijdregistratie. Goed gebruik van z=p=r,t betekent dat er alleen bij grote afwijkingen op de planning achteraf gecorrigeerd wordt. Door goede planningen te maken zijn er achteraf zo min mogelijk correcties nodig in de ‘tenzij’.

Verder is het bij het gebruik van z=p=r,t belangrijk om te begrijpen dat ook deze methode een vorm van tijdregistratie met zich meebrengt. In de huidige bekostigingssystematiek is de bekostiging van wijkverpleging immers gekoppeld aan individuele cliënten. Er is daardoor een vorm van tijdregistratie nodig om in kaart te brengen hoeveel zorg er aan een cliënt is verleend. Binnen organisaties is een vorm van tijdregistratie ook een must voor het kunnen inplannen van de zorgmomenten, ook vanuit de optiek van de cliënt.

Om ook de laatste organisaties over de streep trekken om af te stappen van de vijfminutenregistratie en om het goed gebruik van z=p=r,t verder te stimuleren, wordt een gericht ondersteuningsaanbod ontwikkeld door de betrokken partijen in samenwerking met Vilans. De laatste informatie hierover vindt u op www.zorgvoorbeter.nl. Als u behoefte heeft aan ondersteuning in uw organisatie kunt u mailen naar: minderregeldruk@vilans.nl

Lees het hele artikel op de website ordz.nl

INTERVIEW: Goed voorbeeld Zorgaanbieder Levvel en gemeente Haarlemmermeer

Werken zonder tijdschrijven kan, ook als er sprake is van een inspanningsgerichte financiering (ook wel p*q genaamd). Dat bewijst zorgaanbieder Levvel (een fusieorganisatie van zorgaanbieders Spirit en de Bascule) samen met de gemeente Haarlemmermeer. Deborah Knijnenburg, accounthouder bij Levvel voor de regio’s Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer, vertelt hoe zij dit voor elkaar hebben gekregen.

Lees het volledige goede voorbeeld

Gezocht organisaties: aanpakken van regeldruk voor meer werkplezier

Het aanpakken en het verminderen van de administratieve lasten draagt bij aan goede zorg en meer werkplezier. Hoe kunt u als organisatie het verminderen van de regeldruk aanpakken? Aan welke (achterliggende) oorzaken heeft u dan te werken? En welke instrumenten en werkafspraken helpen hierbij? Vanuit het programma (Ont)Regel de Langdurige Zorg helpen Vilans (Ont)Regel experts u om de juiste vragen te stellen én te beantwoorden om tot oplossingen te komen. Met (Ont)regel-methodieken passend bij uw organisatie, uitwisseling met andere zorgaanbieders die ook duurzaam regeldruk verminderen en reeds ontwikkelde oplossingsrichtingen vertalen naar concrete oplossingen voor uw situatie en organisatie.

Ontregelen kent verschillende fasen. Bij deze aanpak stapt u in bij de fase die bij uw organisatie past. Dat betekent: geen dubbel werk en ondersteuning op maat. Bent u geïnteresseerd en wilt u als organisatie doorpakken en ontregelen? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Annemieke van der Schaft: A.vanderSchaft@vilans.nl.

Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW), ook voor projecten regeldruk

De SOW is bedoeld voor organisaties die wijkverpleging binnen de Zvw bieden. Het kan een financieel steuntje in de rug geven bij het in gang zetten van projecten voor nieuwe werkwijzen en verbeteringen. Verschillende projecten kunnen ingediend worden bij deze subsidieregeling, ook projecten die gericht zijn op het minderen van administratieve lasten.

Bent u een organisatie die wijkverpleging aanbiedt binnen de Zvw en wilt u de regeldruk in uw organisatie aanpakken? Dan biedt deze regeling een mooie kans!

U kunt financiële ondersteuning krijgen voor uw project om personeel vrij te maken en externe capaciteit en deskundigheid in te huren. Subsidie aanvragen kan vanaf 3 mei tot en met 30 juni 2021. U kunt zich nu alvast voorbereiden op de aanvraag en een quickscan invullen om te zien of uw project straks op subsidie kan rekenen.

Meer informatie en inspiratie vindt u op rvo.nl/sow

INTERVIEW: Stefanie van Dinther en Miriam Moviat over ontregelen bij JBZ

Stefanie van Dinther (links op foto) en Miriam Moviat (rechts op foto) werken in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch. Miriam Moviat heeft als intensivist dagelijks de zorg over intensive care-patiënten en is sinds 2018 vanuit haar rol in het bestuur betrokken bij het speerpunt Ontregel de Zorg. Stefanie ondersteunt haar zorgcollega’s in haar rol als Projectleider Strategie, met Ontregel de Zorg als een van de strategische thema’s in haar portefeuille. Wat is het belang van ontregelen en hoe hebben zij dit aangepakt? In een interview vertellen zij hoe zij de ontregelbeweging bij het JBZ met elkaar op gang brachten.

Het belang is dat wij dingen doen die bijdragen aan het gezondheidswelzijn van onze patiënten. Dat is niet voor niets waar wij binnen onze strategische route naar op weg zijn. Ik denk dat geen enkele zorgprofessional een hekel heeft aan regels wanneer die bijdragen aan de kwaliteit van zorg, een goede overdracht of continuïteit van zorg. We zijn er daarom op uit om dingen die daar niet aan bijdragen, eruit te halen.

Op de werkvloer wordt het feit dat mensen hun werk niet meer leuk vinden, bijna altijd veroorzaakt door de overmaat aan regels en minder patiëntcontact. Juist die regels en de administratielast in bijvoorbeeld de EPD’s maken dat er zo weinig tijd is voor waar het de meeste dokters en verpleegkundigen echt om gaat: contact met de patiënt. Dit is een bepalende factor voor het werkplezier van onze zorgprofessionals.

Lees het hele interview

INTERVIEW: Wijkverpleegkundige Paula van de Kamp over Quarijn’s omslag minutenregistratie naar ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’

Wijkverpleegkundige Paula van de Kamp werkt al 10 jaar in de wijkverpleging, waarvan 8 jaar bij QuaRijn. Zij heeft daar de verandering van minutenregistratie naar ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’ meegemaakt. Hoe hebben zij dat aangepakt?

Met elkaar hebben zij casussen besproken om meer grip te krijgen op de ‘tenzij’. En we hebben met elkaar uitzonderingen bepaald. Dit ging bottom-up. Hier had zij als wijkverpleegkundige dus zelf ook echt invloed op. Kwaliteit van zorg vooropstellen en het informeren van en communiceren met alle verpleegkundigen en verzorgenden ziet Paula als dé factoren voor succes.

Daarnaast heeft Quarijn een cultuurswitch doorgemaakt, van wantrouwen naar vertrouwen. Voorheen zat het minutendenken in het DNA. Alles was gericht op verantwoording van elke minuut. Hoe hebben zij die omslag gemaakt?

Lees het volledige interview

Vragen en antwoorden over de voortgang van (Ont)Regel de Zorg

In december 2020 is de voortgangsbrief over de stand van zaken van (Ont)Regel de Zorg naar de Tweede Kamer gestuurd. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft naar aanleiding van de voortgangsbrief schriftelijke vragen gesteld. Er zijn vragen over veel verschillende onderwerpen gesteld, bijvoorbeeld over de merkbaarheid van het programma, over het opschalen van goede voorbeelden naar andere zorginstellingen en over het bijsturen van de huidige aanpak van regeldruk.

Lees de vragen en antwoorden over de voortgang van (Ont)Regel de Zorg.

Hoe superman bijdraagt aan het verminderen van regeldruk

In de derde blog in de blogreeks over het Ontregel-lab leest u alles over het bedenken van oplossingen tegen regeldruk. Binnen de Ontregel-labs zijn we oplossingen gaan bedenken in de volle breedte. Niets was te gek. We stelden deelnemers vragen als: ‘Hoe zou je je missie bereiken als je al het geld van de wereld had? Of als je superman was?’. Dat heeft alle deelnemers een hele hoop onhaalbare en onrealistische oplossingen opgeleverd. Toch was het nuttig om te doen. Ten eerste omdat het deelnemers aan het denken heeft gezet. Het spectrum aan mogelijke oplossingen werd veel breder. Ten tweede omdat er in veel van de onhaalbare oplossingen wel bruikbare elementen zaten. Zo is zorg afnemen waar en wanneer de cliënt wil, (helaas) niet haalbaar. Maar met een goede samenwerking met financiers zijn er wel degelijk oplossingen denkbaar in die richting.

Lees blog 3 van de blogreeks over het Ontregel-lab

Beeld: ©Bart van Mierlo

Dagboekjesonderzoek Ouder- en Kindteams Amsterdam

Werken zónder tijdschrijven. De professionals van de Ouder- en Kindteams Amsterdam weten niet beter. Zij houden slechts één dag per jaar hun tijd bij in een online dagboekje. Al bij de start in 2015 wilde de organisatie het anders doen. Minder administratie, meer tijd voor de jeugd. Want daar gaat het om. De gemeente Amsterdam deelde deze visie en stond open voor een werkwijze met meer ruimte én vertrouwen voor de professionals. De oplossing werd gevonden in een jaarlijks ‘online dagboekjesonderzoek’.

De aanpak is simpel. Alle professionals registreren één dag per jaar hun werkzaamheden in een online dagboekje. Voorafgaand aan het onderzoek zijn de verschillende activiteitencategorieën vastgesteld waaruit medewerkers kunnen kiezen. Voorbeelden van activiteiten zijn korte contacten met jeugdigen en ouders, voorbereiding en registratie, contacten met andere professio­nals of relatiebeheer in de wijk. Door de registratiedagen over twee weken te verspreiden, ontstaat een representatief en betrouwbaar beeld van de gemiddelde tijdsverdeling van medewerkers.

Lees het volledige goede voorbeeld

Beeld: ©VWS

Implementeren met beren en flamingo’s op de weg

Het verminderen van regeldruk vraagt om een veranderaanpak in een aantal fasen. Eerder zijn we verliefd geworden op ons probleem, hebben we met een andere bril naar bestaande problemen gekeken en hebben we oplossingen bedacht. Maar hoe zorgt u ervoor dat die oplossingen ook daadwerkelijk geïmplementeerd worden en duurzaam de regeldruk verminderen? U leest erover in deze blog.

Tijdens de Ontregel-labs hebben we gebruik gemaakt van het ‘Beren op de weg’-model. Dit model is ontwikkeld door Boukje Keijzer, directeur van 7Zebra’s en betrokken bij de Ontregelbus. De beren staan symbool voor de obstakels die u tegen kunt komen als u gaat ontregelen. Want het implementeren van ontregeloplossingen gaat meestal niet vanzelf. We gaan in deze blog op berenjacht: van inzicht, via overzicht naar uitzicht.

Lees blog 4 van de blogreeks over het Ontregel-lab

Beeld: ©Boukje Keijzer

Convenant KIK-V maakt registreren en uitwisselen van kwaliteitsinformatie eenvoudiger en eenduidiger

In februari 2021 hebben de zeven ketenpartijen* in de verpleeghuiszorg het convenant KIK-V ondertekend. Met de ondertekening van het convenant verbinden alle partijen zich aan de afspraken die zij gemaakt hebben in het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V). Deze nieuwe werkwijze lost knelpunten in de uitwisseling van informatie op.

Sinds enige jaren werkt de verpleeghuiszorg met een eigen kwaliteitskader. Goede uitwisseling van kwaliteitsinformatie is voor de uitvoering ervan essentieel. Om dat efficiënt te laten verlopen, is het programma KIK-V gestart. Hoe levert dit een win-win situatie op?

Lees het in het artikel op ordz.nl

* de betrokken ketenpartijen zijn: Patiëntenfederatie Nederland, zorgaanbieders in de verpleeghuiszorg, brancheorganisatie Actiz, IGJ, NZa, ZN en zorgkantoren, VWS en Zorginstituut Nederland. Ook brancheorganisaties en ledenorganisaties zoals ZorgthuisNL, Branchevereniging Kleinschalige Zorg, SPOT en PerSaldo steunen de nu gemaakte afspraken.

In ’t nieuws

Hoe nieuwsgierigheid leidde tot ontregelen
Lisette Jolink werkte ruim een decennium als begeleider op groepen voor mensen met een verstandelijke beperking bij de Gelderse zorginstelling Elver, een organisatie die zorg verleent aan mensen met een verstandelijke beperking. Ze kon zich ergeren aan en verbazen over de administratie die ze in haar dienst moest doen. Haar nieuwsgierigheid leidde ertoe dat ze Elver hielp de regeldruk fors te verminderen. Jolink: ‘Het is makkelijker om regels te maken dan om goed met elkaar samen te werken.’

Communicatie-app verbetert doorstroom van ziekenhuis naar thuiszorg
Verschillende Brabantse ziekenhuizen Máxima MC, Catharina Ziekenhuis, St. Annaziekenhuis en een aantal Brabantse thuiszorgorganisaties deden mee aan een kleine pilot met een communicatie-app. Dankzij deze app Siilo is bij ontslag van een patiënt uit het ziekenhuis de communicatie tussen het ziekenhuis en de thuiszorg goed geregeld, met als resultaat een efficiëntere samenwerking en een betere doorstroom van een patiënt die naar huis kan met thuiszorg.

Waardendialogen als kwaliteitsinstrument
‘De waardendialogen bieden zorgverleners en patiënten de kans om buiten de dagelijkse praktijk samen te praten over wat voor hen goede zorg is. Het lijkt een zinvol instrument om verantwoording aan patiënt, instelling en toezichthouder af te leggen over de kwaliteit van zorg,’ lezen we in een artikel op qruxx.com geschreven door Saskia Papenhuijzen-de Wit, Hoofd kwaliteit van zorg, UMC Utrecht. Papenhuijzen hield twee pilots bij de afdeling psychiatrie en bij de afdeling neuro-oncologie en toonde het belang aan van waardendialogen voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg én als methode voor verantwoording. ‘Na de gesprekken wilden zorgverleners meteen aan de slag om iets te verbeteren voor de patiënt’, vertelt Papenhuijzen in een interview op zorgvisie.nl.

Meer nieuws
 

Abonneren op Ontregelnieuws

Ontdek wat er speelt en abonneert u zich op Ontregelnieuws. Ieder kwartaal houden wij u graag op de hoogte van alles op het gebied van (Ont)Regel de Zorg. Zodra de volgende editie verstuurd wordt, ontvangt u deze in uw mailbox.

Direct abonneren