Ontregelnieuws - Eindejaarseditie 2019

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is het programma [Ont]Regel de Zorg gestart met als doel om voor zorgprofessionals en voor patiënten en cliënten de regeldruk merkbaar te verminderen. Minder regels dragen bij aan meer werkplezier en meer tijd voor de patiënt. Ontdek wat er nu speelt in deze eindejaarseditie van Ontregelnieuws!

Vragen? Mail naar aanpakregeldruk@minvws.nl

De Zeven met... Jacqueline Bekker

Regeldruk? Administratieve lasten? Hoe zit het nu echt? 7 vragen waarop zorgprofessionals antwoord geven. Hoe ervaren zij regeldruk? We kijken mee in hun dagelijkse werkpraktijk.

Deze keer vertelt Jacqueline Bekker, verpleegkundige op de afdeling Chirurgie van Noordwest Ziekenhuisgroep, over haar ervaringen met regeldruk. Lees het volledige interview.

Kom naar het congres ‘Waardegedreven zorg en daarmee merkbaar minder regeldruk’

Maandag 17 februari 2020 organiseren ggz-aanbieder Arkin, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) samen met het ministerie van VWS het congres ‘Waardegedreven zorg en daarmee merkbaar minder regeldruk’ in Amsterdam. Ggz-aanbieders, zorgverleners, zorgverzekeraars, gemeenten en andere geïnteresseerden worden geïnformeerd over het experiment ‘Waardegedreven zorg’ van Arkin en Zilveren Kruis. Het doel van het congres is dat andere ggz-aanbieders voldoende handvatten krijgen om ook zelf aan te slag te gaan met het merkbaar verminderen van regeldruk. Lees het volledige bericht.

Dordtse voorbeelden kunnen mede de zorg ‘ontregelen’

De zorgsector ‘barst’ van de data. Zorginstellingen houden zó veel gegevens bij, dat ze soms niet meer weten welke écht nodig zijn voor het leveren van goede en veilige zorg. Het actieplan ‘[Ont]Regel de Zorg’ van het ministerie van VWS beoogt het terugdringen van dit type bureaucratie. Arts, hoogleraar en oud-bestuurder Gerlach Cerfontaine is door de minister aangewezen als speciaal adviseur voor regeldruk in de medisch specialistische zorg. Hij bezocht donderdag 12 december het Albert Schweitzer ziekenhuis. Lees het uitgebreide verslag van zijn bezoek.

Landelijke schrapweek Jeugd 10 t/m 14 februari

Na twee succesvolle landelijke schrapdagen met speciaal adviseur Rita Verdonk wordt het nu tijd voor een landelijke schrapweek! Van 10 t/m 14 februari vindt er iedere dag in een ander deel van het land een regionale bijeenkomst plaats in het teken van het schrappen van administratieve lasten:

  • Maandag 10 februari:        Burgers’ Zoo – Arnhem
  • Dinsdag 11 februari:          Theather de Meenthe – Steenwijk
  • Woensdag 12 februari:      SS Rotterdam – Rotterdam
  • Donderdag 13 februari:     Philharmonie – Haarlem
  • Vrijdag 14 februari:             Kasteel Daelenbroeck – Herkenbosch (Roermond)

Tijdens deze bijeenkomsten kijken we terug op wat we al hebben bereikt én kijken we vooruit hoe we de administratieve lasten samen verder gaan bestrijden. Bekijk voor meer informatie de website www.schrapweekjeugd.nl waar u zich ook kunt inschrijven voor de landelijke schrapweek Jeugd.

Ontregelbus langs zorginstellingen in Nederland

Sinds dit najaar rijdt de Ontregelbus door Nederland langs verschillende zorginstellingen ter ondersteuning bij het verminderen van de interne administratielasten. Een deskundig ontregelteam gaat daar samen met zorgprofessionals en managers aan de slag om de lokale regeldruk te ontknopen. Zo wordt een lokale ontregelbeweging in gang gezet, die zorgprofessionals meer grip geeft op de eigen regels. De Ontregelbus ging onder meer langs bij het Bravis Ziekenhuis en thuiszorgorganisatie Vitaal. Hoe ervaarden deze zorginstellingen de start van dit traject?

Lees het korte verslagje over de ervaringen van deze twee zorginstellingen.

Video ‘Geen handtekening bij elke wijziging zorgplan’

Sinds 1 oktober 2018 hoeven wijkverpleegkundigen niet langer een handtekening te vragen bij elke wijziging in het zorgplan van hun cliënt. Inmiddels is het alweer meer dan een jaar geleden dat deze regel is afgeschaft: hoe is dit voor wijkverpleegkundigen in de praktijk? Wijkverpleegkundige Coralien Merkens van Vitras vertelt hoe zij dit ervaart. ‘Wat er veranderd is, is dat er nu alleen bij het vaststellen van het eerste zorgplan een handtekening nodig is van de cliënt. Bij grote wijzigingen merk ik vaak bij verpleegkundigen dat zij het nog spannend vinden of die handtekening wel of niet nodig is. Hij is dus niet nodig. Als je de wijziging hebt besproken met de cliënt en dat goed rapporteert in het zorgplan dan is dat voldoende’. Bekijk de video ‘Geen handtekening bij elke wijziging zorgplan’ op de pagina van dit tweede actiepunt van Wijkverpleging.

Minder administratie voor paramedici

Tien concrete acties om de administratieve lasten van paramedici te verlichten. Dat is het resultaat van schrap- en verbetersessies in de paramedische zorg. Theo van der Bom, voorzitter van Paramedisch Platform Nederland (PPN), overhandigde de tien schrap- en verbeterpunten op 4 december 2019 aan minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport). Lees het volledige bericht.

Recent geschrapt of ontregeld

In 't nieuws

Nieuwe kwaliteitstoetsing in verpleeghuizen
De basisveiligheid in verpleeghuizen wordt vanaf dit jaar op een andere manier getoetst. Het aantal indicatoren basisveiligheid is verlaagd. Drie indicatoren zijn verplicht. Twee andere indicatoren worden door de zorgprofessionals zelf gekozen, op grond van wat in hun organisatie bijdraagt aan betere zorg. Dat doen zij in principe samen met de zorgorganisatie en cliëntenraad. Deze nieuwe kwaliteitstoetsing betekent in de praktijk minder administratie. De verpleeghuissector is hiermee de eerste sector in de zorg waar zorgpersoneel en organisaties zelf kwaliteitsindicatoren kunnen kiezen.

Actie Leer Netwerk Dag geslaagd
Op maandag 2 december vond de geslaagde eerste editie van de Actie Leer Netwerk dag plaats in Den Bosch. Deze dag was bedoeld om alle partijen die onder andere betrokken zijn bij de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT's) inspiratie te bieden. Daarnaast om gezamenlijk te werken aan het actief delen en verder brengen van oplossingen die bijdragen aan voldoende, tevreden en goed toegeruste medewerkers in zorg en welzijn.

Speciaal adviseur regeldruk op bezoek bij Ziekenhuis Gelderse Vallei
Speciaal adviseur Gerlach Cerfontaine voor regeldruk in medisch specialistische zorg bezocht op dinsdag 19 november de slotbijeenkomst van het project [Ont]regel de zorg in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Welke onderwerpen hebben de afdelingen opgepakt en ontregeld? Cerfontaine was bij deze bijeenkomst om te horen hoe de Gelderse Vallei werk maakt van onnodige administratieve lasten.

Met elkaar nóg slimmere oplossingen bedenken
Met de vierjarige subsidie SectorplanPlus heeft het ministerie van VWS vanaf 2017 een grote impuls op de arbeidsmarkt in zorg en welzijn gegeven. Hiermee worden werkgevers financieel ondersteund in het scholen van met name nieuwe medewerkers. Er wordt veel gebruik van gemaakt door werkgevers, maar tegelijkertijd geven diezelfde werkgevers ook klip en klaar aan dat de verantwoordingslasten te groot zijn. Joost Trienekens, voormalig plaatsvervangend afdelingshoofd Arbeidsmarkt van VWS: ‘Ik schrok, want dit hadden we juist zo willen voorkomen. Tegelijk bood het een goede opening om met elkaar nóg slimmere oplossingen te bedenken'.

Zorgkantoren zien kansen voor aanpak van regeldruk
‘Zorgkantoren nemen steeds vaker de rol van samenwerkingspartner op zich. En dat levert kansen op voor het terugdringen van registratielasten,' zegt Jessica Diepenhorst, zorginkoper gehandicaptenzorg bij Zorgkantoren Coöperatie VGZ. Ze heeft dan ook aan zorgorganisaties een oproep. Ze vraagt zorgorganisaties om hier gebruik van te maken en zelf ook met input te komen.

Regeldruk terugdringen bij calamiteiten
Korrie Louwes, hoofdinspecteur bij het IGJ, vindt het belangrijkste aspect van calamiteiten melden de veiligheid: ‘Een veilige meldcultuur is wat ons betreft het allerbelangrijkste.’ Maar bij het melden van calamiteiten is ook het vergroten van de efficiëntie van belang. ‘De wetgever maakt regels over de zorg maar ook de verschillende beroepsgroepen en brancheorganisaties komen met richtlijnen over wat veilig is en wat niet. Ik ben voorstander van het programma (Ont)regel de langdurige zorg, want het terugdringen van de regeldruk is een goede zaak’, zegt Louwes.

‘Het gaat heel langzaam de goede kant op’
Bijna een jaar geleden kwamen twee Zwolse huisartsen met de stempel van een paarse krokodil en plaatsten het beeldmerk op in hun ogen nutteloze formulieren om zo de bureaucratische regels in de zorg bloot te leggen. Toen een van de twee huisartsen, Marco Blanker, hierover een bericht op Twitter plaatste, pikte de krant die tweet op en vervolgens kwam zijn actie in een stroomversnelling. Sindsdien zijn er veel nutteloze formulieren uit de zorg verdwenen. Hoe staat er nu voor? Blanker is voorzichtig tevreden. ,,Er zijn de laatste tijd, zeker door Zilveren Kruis, verschillende onzinnige regels geschrapt. Zo hoef ik geen verwijsbrieven meer in te vullen voor logopedie. Het gaat heel langzaam de goede kant op.”

Meer nieuws >>

Abonneren op Ontregelnieuws

Ontdek wat er speelt en abonneert u zich op Ontregelnieuws. Ieder kwartaal houden wij u graag op de hoogte van alles op het gebied van Ontregel de Zorg. Zodra de volgende editie verstuurd wordt, ontvangt u deze in uw mailbox.

Direct abonneren