Home

Meer tijd en meer werkplezier. Dat is het doel van het programma [Ont]Regel de Zorg waarmee we met alle partijen in de zorg de (administratieve) regeldruk aanpakken. Met elkaar gaan we de oorzaken van regeldruk te lijf. We helpen zorgverleners en betrokken partijen om hier ook in de eigen organisatie mee aan de slag te gaan. Zo besteden zorgverleners minder tijd aan administratie en meer tijd aan zorg.