Huisartsen

Huisartsen zijn al lang bezig om de regeldruk die zij ervaren, fors te verminderen. Als voorlopers startten zij in 2015 met het initiatief Het Roer Moet Om (HRMO), waarbij huisartsen, huisartsenorganisaties, toezichthouders, zorgverzekeraars en de minister concrete knelpunten aanpakten en een groot deel aan maatregelen realiseerden.

Acties tegen regeldruk

Ondanks duidelijke stappen geven huisartsen aan nog steeds veel regeldruk te ervaren. Dit komt deels voort uit een onvolledige implementatie van eerder genomen maatregelen. Er zijn echter ook nog niet-opgeloste knelpunten. Onderstaande acties, opgesteld door LHV, InEen, VPHuisartsen, ZN, de NZa en VWS, richten zich op een aantoonbare vermindering van de ervaren regeldruk bij zorgprofessionals in de huisartsenzorg. Deze komen onder meer voort uit de ‘Schrappunten’ die begin 2018 tijdens schrap- en verbetersessies werden geformuleerd.

Schrappunten Huisartsen

Tijdens de schrap- en verbetersessies van [Ont]Regel de Zorg stelden apothekers, psychiaters, medisch specialisten, huisartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en wijkverpleegkundigen hun eigen schrappunten op. Schrappunten zijn regels die op relatief korte termijn moeten kunnen worden geschrapt en direct verschil maken: meer aandacht voor de patiënt en meer kwaliteit van zorg. De punten kwamen tot stand in samenwerking met verzekeraars, beroepsverenigingen en toezichthouders.

Actieplan

Huisartsen hebben  schrappunten opgesteld tijdens de schrap- en verbetersessies van [Ont]Regel de Zorg. De schrappunten werden op 27 maart 2018 overhandigd aan minister Bruins voor Medische Zorg en dienden mede als input voor het actieplan van VWS. In het actieplan zijn actiepunten geformuleerd, waarvan de voortgang op deze website wordt bijgehouden. Bekijk de actiepunten voor deze sector.